Идеята "Най-дългата мартеница"

Проект на Ротаракт Клуб София Интернешънъл и Национално обединение “Съхрани Българското”

с подкрепата на Ротаракт, Интеракт и Ротари клубове от България и чужбина

 

 

РАК клуб София Интернешънъл и Национално обединение “Съхрани Българското” ще изработи най-дългата мартеница някога създавана в България. Целта на инициативата ни е да привлечем вниманието към символите на българската култура и да увлечем в това българи и почитатели на българската традиция от целия свят.

 

Инициативата се осъществява под патронажа на г-н Красимир Ганчев, Дистрикт Гуверньор на Ротари - България.

 

Нашата идея е да съберем, в рамките на месец февруари 2011, мартеници с минимална дължина 30 см и неограничена максимална дължина, от всички желаещи да се включат в инициативата. Събраните мартеници ще бъдат привързани една за друга като по този начин се оформи възможно най-дълга верига.

 

Мартениците могат да бъдат както купени, така и направени от самите вас, можете да участвате индивидуално или да превърнете това в проект сред познати или група хора, в която участвате като изработите заедно вашата мартеница.

 

Дори и да не сте в България, вашата мартеница може да стане част от този проект – като я изпратите до нас по пощата, като разкажете за инициативата сред вашите познати и други българи около вас и заедно направите своята част.

 

С цел да реализираме този проект, ние поставяме фокуса върху неговото общобългарско значение като се обръщаме към всички – отделни хора и групи – с покана да изпратят до нас мартеница, която да стане част от проекта. На 3 март 2011 г. проектът ще бъде показан в гр. София като на този ден всеки, който все още не се е включил, ще може да дойде и лично да завърже своята мартеница. Всяка мартеница получава уникален номер, а всеки участник - дигитален сертификат за участие.

 

 

 
 
 
     
 

Обратно към Начална страница

 
     
     
 
   
 
     
 

.

Национална инициатива на Ротаракт клуб София Интернешънъл и Национално обединение Съхрани Българското

под патронажа на г-н Красимир Ганчев - Гуверньор за 2010-2011 г. на Дистрикт 2482 на Ротари Интернешънъл

.

Авторски права (c) 2011 на СНЦ "Национално обединение съхрани българското".  Всички права запазени.
Репродукцията на целите или части от текста или изображенията е разрешено при условието за задължително изписването на www.suhranibulgarskoto.org и www.rotaractclubsofiainternational.org.
Ротаракт клуб софия интернешънъл и логото Ротаракт клуб софия интернешънъл са запазени марки на Ротаракт клуб софия интернешънъл.

СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО и логата СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО са запазени марки на СНЦ "Национално обединение съхрани българското".

.

Тази интернет страница е изработена от СветЪ Дизайн Диджитал Студио

.