Инициатори и организатори "Най-дългата мартеница"

 

.

Ротаракт клуб

"София Интернешънъл"

 

Ротаракт клуб София Интернешънъл
е младежката програма (секция) на Ротари клуб София Интернешънъл.

 

Ротаракт клуб София Интернешънъл е неправителствена организация с идеална цел, работеща в полза на обществото по програми и инициативи с благотворителен характер и образователна насоченост. Клубът е създаден през 2008 г. от група млади и перспективни специалисти от различни професионални сфери на българското общество.

 

Ротаракт клуб София Интернешънъл обединява млади български и чуждестранни специалисти, които са отдадени на идеите за служба в полза на обществото и развитието на гражданското общество.

 

Ротаракт клуб София Интернешънъл е нещо повече от клуб в служба на обществото. Той е част от глобалното усилие да се постигне мир и международно разбирателство. Този опит започва на местно ниво, но в същото време не съществуват граници за неговото разпространение.

 

Ротаракт клуб София Интернешънъл е създаден в служба на обществото, спонсориран от съответния Ротари клуб, който е член на Ротари Интернешънъл (световната асоциация, включваща в себе си повече от 26 000 Ротари клуба). Ротаракт клуб София Интернешънъл е част от международна мрежа от повече от 8 000 Ротаракт клуба и играе важна роля в нея.

 

Целта на Ротаракт клуб София Интернешънъл е да даде възможност на млади хора (на възраст от 18 до 30 години) да разширят знанията и уменията си, необходими и в личен план, за да се обърнат към материалните и социалните нужди на своето общество, както и да спомогне за осъществяването на по-добри контакти между хората по света чрез една мрежа, изградена на основата на приятелство и служба на обществото.

 

Ротаракт клубовете организират различни проекти, естеството на които зависи преди всичко от интересите на членовете на клуба. По принцип съществуват три основни насоки на дейност в програмата на Ротаракт, които всички клубове развиват в различна степен: професионално развитие; развиване на ръководните умения; развиване на проекти относно клубната дейност.

Тези насоки в тяхната съвкупност гарантират балансирана клубна програма, осигуряват важен опит и възможности за индивидуалното развитие на всеки член на Ротаракт клуб София Интернешънъл.
 

Ротаракт клуб София Интернешънъл е съорганизатор на най-голямата и популярна международна конференция за млади лидери, която се провежда в България всяка година - СОФИМОН.

 

Членовете на Ротаракт клуб София Интернешънъл са видни млади специалисти от различни етнически и религиозни групи, както и с различни националности.

 

Повече за Ротаракт клуб София Интернешънъл:

www.rotaractsofiainternational.org

.

 

.

Национално обединение

"Съхрани Българското"

 

Сдружение “Национално обединение съхрани българското” е една от най-популярните неправителствени младежки организации в България.


Основен приоритет на сдружението е многоаспектната работа за гражданското общество и младите хора.


Основни цели на сдружението са съхраняването и развиването на българските културни, исторически и граждански ценности, интеграцията и развитието на европейските ценности в България.


Дейността на сдружение “Национално обединение съхрани българското” е ориентирана изцяло към участието и активността на младите хора в България и на българите по света чрез провеждането на кампании, програми и инициативи с местен, национален и международен характер.


Сдружението успешно партнира с много български и чуждестранни неправителствени организации и държавни институции.


Названието „Съхрани българското” е създадено от Интернет младежка медия „СветЪ” през зимата на 2005 г. като име на национална инициатива за съхраняване и развиване на българските култура, история и традиции. Впоследствие, по предложение и инициатива на създателите си, названието става мото на организирана през лятото на същата година Първа национална младежка бригада „Съхрани българското ‘2005” и на Първи национален младежки събор под патронажа на държавния глава на Р. България.


През пролетта и лятото на 2007 г., за да се запази идеята „Съхрани българското” и тя да придобие официално юридическо лице, се учредява и сдружение с нестопанска цел в обществена полза със същото име. Давайки си сметка за обединителния характер на бъдещата организация, се решава тя да се нарича „Национално обединение съхрани българското” (НОСБ). Сдружението е официално учредено на 03 юли 2007 г. от активни млади хора, участници в дейностите на „Съхрани българското” и др. Организацията е официално вписана в регистъра на СГС на 2 август 2006 г. и в момента има много свои клонове както в България, така и извън пределите на страната.
 

Междувременно, поради общонационалния характер на идеята „Съхрани българското”, много организации и сдружения, организирани след първата национална младежка бригада и/или участващи на последвалия събор, също развиват дейност в тази насока. Те наследяват общите положения на идеята и я разработват по различни линии, близки до тяхната собствена дейност. Така сега има отделни организации, които се занимават с организирането на бригади и археологически семинари, като така те продължават идеята, родена през 2005 г., докато самото сдружение развива по-всеобхватна дейност от гледна точка на инициативи и цели.

 

СНЦ НОСБ е в основата на проекта за туристическия комплекс "Севтополис".

 

Повече за СНЦ НОСБ:

www.suhranibulgarskoto.org

 

     

Т

 
 
 
     
 

Обратно към Начална страница

 
     
     
 
   
 
     
 

.

Национална инициатива на Ротаракт клуб София Интернешънъл и Национално обединение Съхрани Българското

под патронажа на г-н Красимир Ганчев - Гуверньор за 2010-2011 г. на Дистрикт 2482 на Ротари Интернешънъл

.

Авторски права (c) 2011 на СНЦ "Национално обединение съхрани българското".  Всички права запазени.
Репродукцията на целите или части от текста или изображенията е разрешено при условието за задължително изписването на www.suhranibulgarskoto.org и www.rotaractclubsofiainternational.org.
Ротаракт клуб софия интернешънъл и логото Ротаракт клуб софия интернешънъл са запазени марки на Ротаракт клуб софия интернешънъл.

СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО и логата СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО са запазени марки на СНЦ "Национално обединение съхрани българското".

.

Тази интернет страница е изработена от СветЪ Дизайн Диджитал Студио

.